SKOLĒNU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA - J3SSK

Go to content

Main menu:

SKOLĒNU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

AKTUALITĀTES
2021.gada 1.martā no plkst.800 līdz 1800 Jelgavas Centra pamatskolā sāks reģistrēt bērnus, kuri 2021.gada 1.septembrī uzsāks mācības 1.klasē.
Bērna likumiskais pārstāvis iesniegumu skolā var iesniegt klātienē vai elektroniski.
Iesnieguma iesniegšana klatienē:
No 2021.gada 15.februāra plkst. 8.00 bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt elektroniski (pieteikties šeit>>>) vai pa tālruni 63022256 apmeklējuma laiku iesnieguma reģistrēšanai skolā.
Skolēnu reģistrēšana klātienē notiks 2021.gada 1.marta plkst. 8.00. Ierodoties izglītības iestādē pieteiktajā laikā, skolēna likumiskais pārstāvis uzrāda skolas darbiniekam, kurš veic skolēna reģistrēšanu 1.klasē, šadus dokumentus:
 • likumiskā pārstāvja personas apliecinošu dokumentu;
 • likumiskā pārstāvja iesniegumu(iesniegums>>>).Lūgums iesniegumu aizpildīt iepriekš. Iesnieguma veidlapu ar 15.02.2021 var saņemt arī pie skolas dežuranta;
 • bērna dzimšanas apliecību (tikai iesniegumā norādīto datu salīdzināšanai);
 • aizgādību apliecinošu dokumentu, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks.

UZMANĪBU!!! Ierodoties skolā jāievēro skolas noteiktos piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai: sejas maskas uzlikšana, distancēšanās, roku dezinfekcija, personīgā pildspalva, ja iesniegums nav aizpildīts iepriekš.
Bērna likumiskā pārstāvja iesniegums klātienē netiek reģistrēts, ja nav notikusi iepriekšēja apmeklējuma laika pieteikšana.
Izglītības iestādē netiek pieļauta personu klātbūtne, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai parādījušās elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Nepieciešamie dokumenti, nosūtot pieteikumu elektroniski uz izglītības iestādes e-pastu : pieteikums.jcp@izglitiba.jelgava.lv
 • likumiskā pārstāvja iesniegums(iesniegums>>>) ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
 • aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks.
 
2021.gada 1.marta elektroniski iesniegtos iesniegumus pirms plkst.8.00 par bērna uzņemšanu 1.klasē nereģistrē.
Iesniegumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā, ievērojot iesniegšanas datumu un laiku.
Skola vienas darba dienas laikā elektroniski informē bērna likumisko pārstāvi par elektroniski sūtītā iesnieguma saņemšanu un reģistrēšanu.
Ja iesniegums sūtīts elektroniski un bērns ir iekļauts 1. klases izglītojamo sarakstā, tad likumiskajam pārstāvim ir pienākums līdz mācību gada pirmajai dienai uzrādīt skolas sekretārei bērna dzimšanas apliecību (tikai iesniegumā norādīto datu salīdzināšanai) un iesniegumam pievienoto dokumentu ( ja bija pievienoti) oriģinālus.
Bērna likumiskie pārstāvji līdz 2021.gada 31. augustam skolā iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u vai veidlapa Nr. 027).

Jelgavas Centra pamatskolas piedāvājums 1.klašu skolēniem 2020./2021. mācību gadā:
 • 1.A klase sk. Laimdota Zikunova
 • 1.B klase  sk. Sanita Priede
 • 1.C klase sk. Inga Tralmaka
 • 1.D klase sk. Baiba Barkane
Nodarbību piedāvājums: peldēšana, māksla, datorika,dambrete,dejas,hokejs,daiļslidošana.
Ērtākai un ātrākai informācijas saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
 • Kontakttālrunis: 63022256
 • E-pasts: jcp@izglitiba.jelgava.lv
 
Back to content | Back to main menu