NOTIKUMU ARHĪVS 2017./2018 MĀCĪBU GADS - J3SSK

Go to content

Main menu:

NOTIKUMU ARHĪVS 2017./2018 MĀCĪBU GADS

PAR SKOLU
ELEKTRONISKĀ SKOLĒNU APLIECĪBA
Informācija par karšu izmaksām:
 • Ja skolēns vēlas Norvik bankas skolēna apliecību (Mastercard), fotografēšanās jāveic Norvik filiālē (Katoļu ielā 18  “VIVO centrs”).

Jauna E-karte vai skolas maiņa:
 1. Skolnieks tiek nofotografēts skolā;
 2. Skolas darbinieks 3 darba dienu laikā informāciju par skolnieku un fotogrāfiju nosūta Jelgavas Izglītības pārvaldei;
 3. Jelgavas Izglītības pārvalde nosūta informāciju bankai par skolnieku ar jauno fotogrāfiju;
 4. Vecāks, ierodas bankā, ne ātrāk kā pēc 4 darba dienām, skaitot no pieteikuma uzrakstīšanas skolā, ar savu un skolnieka dokumentu (vecāka pase vai ID apliecība; bērna dzimšanas apliecība un ja ir pase vai ID apliecība), un aizpilda pieteikumu par kartes izgatavošanu skolniekam. Skolniekam pašam obligāti uz banku nav jānāk, jo viņu pārstāv vecāki vai aizbildņi.
 5. Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;
 6. Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.
E-kartei beidzies/beigsies derīguma termiņš:
 1. Skolnieks tiek nofotografēts skolā;
 2. Skolas darbinieks 3 darba dienu laikā informāciju par skolnieku un fotogrāfiju nosūta Jelgavas Izglītības pārvaldei;
 3. Jelgavas Izglītības pārvalde nosūta informāciju bankai par skolnieku ar jauno fotogrāfiju;
 4. Vecāks, ierodas bankā, ne ātrāk kā pēc 4 darba dienām, skaitot no pieteikuma uzrakstīšanas skolā, ar savu un skolnieka dokumentu (vecāka pase vai ID apliecība; bērna dzimšanas apliecība un ja ir pase vai ID apliecība), aizpilda pieteikumu par kartes izgatavošanu skolniekam;
 5. Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;
 6. Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.
Pazaudēta/bojāta E-karte:
 1. Vecāks ierodas bankā ar savu dokumentu (pase vai ID apliecība), aizpilda pieteikumu par kartes aizvietošanu skolniekam;
 2. Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;
 3. Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZGLĪTĪBA
31.05.2018
31.MAIJĀ  ATZINĪBAS BIJA PASNIEGTAS  SKOLĒNIEM, KURI IR ČAKLI MĀCĪJUŠIES.
KULTŪRA
30.05.2018
6.KLAŠU BEIDZĒJU SVINĪGS PASĀKUMS SKOLĀ.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPORTS
29.05.2018
 
GADSKĀRTĒJĀ SKOLAS PASĀKUMĀ – TAUTAS BUMBAS SACENSĪBAS. (SKOLOTĀJI – 6.KLAŠU SKOLĒNI)
KULTŪRA
20.05.2018
LEPOJAMIES AR KONKURSU, OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJIEM , SPORTA LAUREĀTIEM UN SKOLĒNIEM, KURU SASNIEGUMI IR 8.5 BALLES.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
12.05.2018
6.B KLASE SAGATAVOJA UN MAZĀKAJĀM KLASĒM PARĀDĪJA TEĀTRA IZRĀDI – ZAĶKĀPOSTI.
PASAULĒ
09.05.2018
9.MAIJS- EIROPAS DIENA.
 
SKOLĀ BIJA ORGANIZĒTA ORIENTĒŠANĀS  PASĀKUMA  SPORTA ETAPS.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZKLAIDE
08.05.2018
MĀMIŅDIENAI VELTĪTS KONCERTS JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
KULTŪRA
03.05.2018
JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLAS BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI  3.MAIJĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKTI
15.04.2018
LIELDIENAS JELGAVAS 3.SAKUMSKOLĀ
PILSĒTĀ
20.04.2018
4.KLASU LATVIEŠU VALODAS  NOVADA  OLIMPIĀDE.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
05.04.2018
LIELDIENAS JELGAVAS 3.SAKUMSKOLĀ
IZKLAIDE
10.04.2018
KRĀSU NEDĒĻA JELGAVAS 3. SĀKUMSKOLĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
VECĀKIEM
28.03.2018
VECĀKI!
AICINĀM JŪS UZ INTERESANTU UN AKTUĀLU TIKŠANOS AR PSIHOLOGU JUDĪTE ILIŠKO OTRDIEN, 10. APRĪLĪ PLKST. 17.00-18.00
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VECĀKIEM
28.03.2018
OTRDIEN, 10. APRĪLĪ,
VECĀKU DIENA JELGAVAS 3. SĀKUMSKOLĀ NO PLKST. 15.00 - 18.00.
AICINĀM VECĀKUS KOPĀ AR BĒRNU UZ INDIVIDUĀLĀM SARUNĀM AR MĀCĪBU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJIEM.
LAI TAUPĪTU SAVU UN SKOLOTĀJU LAIKU, PIE KABINETU DURVĪM NEVEIDOTOS RINDAS UN LAI JUMS BŪTU IESPĒJA SATIKT UN PARUNĀT AR VAIRĀKIEM SKOLOTĀJIEM, LŪDZU SARUNU IEPLĀNOT NE ILGĀK PAR 10.MIN. JA IR JAUTĀJUMI, KAS JĀIZRUNĀ PLAŠĀK,JUMS IR IESPĒJA VIENOTIES AR SKOLOTĀJU PAR CITU LAIKU! PALDIES PAR SAPRATNI!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PILSĒTĀ
25.03.2018
Konkurss Jelgavas pilsētas skolām "Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes Gada balva “Zelta Grauds"
Cienījamie Jelgavas 3.sākumskolas skolēnu vecāki!Lūdzam aizpildīt anketu elektroniski norādītajā mājas lapas adresē līdz 2018.gada 31.maijam
Paldies!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZGLĪTĪBA
25.03.2018
ROBOTIKAS PULCIŅŠ
IZGLĪTĪBA
10.03.2018
2.KLASES OLIMPIĀDE MATEMĀTIKĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
05.03.2018
SIMTS GRĀMATAS PAR GODU LATVIJAS SIMTSGADEI
IZGLĪTĪBA
25.02.2018
100 DIENAS JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKTI
05.02.2018
ZRKAC JAUNO VIDES PĒTNIEKU FORUMS "SKOLĒNI EKSPEREMENTĒ"
KULTŪRA
04.02.2018
Ē.KESTNERA ‘’EMĪLS UN BERLĪNES ZĒNI’’ DETEKTĪVSTĀSTS 6 AINĀS.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
25.01.2018
SKATUVES RUNAS KONKURSS JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
PILSĒTĀ
21.01.2018
K.BARONA ZĀLES ATKLĀŠANA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPORTS
25.12.2017
"SKABARGAS" KAUSS
KULTŪRA
19.12.2017
ZIEMASSVĒTKI JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKTI
18.12.2017
JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLAS SKOĒNI PALĪDZ PATVERSMES DZĪVNIEKIEM
KULTŪRA
15.12.2017
ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VECĀKIEM
12.12.2017
Informācija vecākiem!
Jelgavas 3. sākumskola uzsāk pirmklasnieku reģistrāciju 2018./19. mācību gadam sekojošās klasēs:
   • 1.A  Laimdota Zikunova  -  Hokejs un Daiļslidošana
   • 1.B  Sanita Priede -  Skolēni apgūs padziļināti dabas zinības un datoriku
   • 1.C  Inga Tralmaka  -  Vizuālā māksla, dejas
   • 1.D  Baiba Barkane -   Peldēšana
Papildus Jelgavas 3.sākumskola piedāva skolēniem apmeklēt dažādus fakultatīvus, kā arī apmeklēt interešu izglītības pulciņus.
Skolā pagarinātā grupa pieejama 1.-3. klasei līdz plkst.18.00.
2018.gada 2.janvārī no plkst.8.00 - 18.00 skolā uzsāks reģistrēt bērnus, kuri 2018.gada 1.septembrī sāks mācīties 1.klasē.
Reģistrācijai nepieciešami dokumenti:
 • vecāka (aizbildņa) personas apliecinošs dokuments (tikai uzrādīšanai);
 • vecāka (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas);
 • bērna dzimšanas apliecība (tikai iesniegumā norādīto datu pārbaudei);
Lai neveidotos rindas, lūdzam aizpildīt iesniegumu, ko var izprintēt no skolas mājas lapas.
Iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrē tikai tad, kad ir uzrādīti visi iepriekš nosauktie dokumenti.
No 2018.gada 2.janvāra vecāki (aizbildņi) pieteikt bērnu skolai var katru dienu skolas kancelejā no plkst 8.00 līdz 16.00, tālrunis 63022256 vai iesūtot iesniegumu elektroniski.
Nepieciešamie dokumenti, nosūtot pieteikumu elektroniski uz izglītības iestādes e-pastu : pieteikums.3ssk@izglitiba.jelgava.lv
 • vecāku (aizbildņa) iesniegums ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
 • bērna dzimšanas apliecības kopija;
 • bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaras, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses, kopija, ja iesniegumu neiesniedz bērna vecāki.
Gadījumā, ja elektroniski sūtītajam iesniegumam nav pievienots kāds no iepriekš nosauktajiem dokumentiem vai elektroniskais iesniegums nosūtīts pirms plkst. 8.00 , iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē nereģistrē.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VECĀKIEM
05.12.2017
KĀ RĪKOTIES, JA BĒRNS AIZRAUJAS AR MODERNAJĀM TEHNOLOĢIJĀM
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VECĀKIEM
30.11.2017
2018./2019.M.G. PIRMKLASNIEKI!
ATVĒRTO DURVJU DIENA
12.decembrī plkst.17.30
Bērniem būs iespēja iepazīties ar skolu un darboties dažādās aktivitātēs.
LATVIJĀ
18.11.2017
LATVIJAS 99.DZIMŠANAS DIENA JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZGLĪTĪBA
25.11.2017
“MERIDIAN”
Matemātikas konkurss
1. – 2.kl. skolēniem
28.novembrī 2. - 3. stundā
44.,47.kabinetā
IZGLĪTĪBA
25.11.2017
“MERIDIAN”
Matemātikas konkurss
3. – 6.kl. skolēniem
23.novembrī 2. - 3. stundā
37.kabinetā
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPORTS
09.11.2017
LĀČPLĒŠA DIENA JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
19.10.2017
MĀRTIŅDIENA JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZKLAIDE
29.10.2017
JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLA LATVIJAS NACIONĀLĀJĀ OPERĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DROŠĪBA
28.10.2017
SKOLĀ NOTIKA PRAKTISKĀS MĀCĪBAS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
20.10.2017
BRĪVLAIKĀ SKOLOTĀJI IEPAZINĀS AR M.STĀRASTES DAIĻRADI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MĀKSLA
01.10.2017
DĀRZEŅU UN AUGĻU KOMPOZĪCIJU IZSTĀDE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
29.09.2017
MIĶEĻDIENA JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPORTS
22.09.2017
EIROPAS SPORTA NEDĒĻA SKOLĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
14.09.2017
J.ČAKSTI GODINOT
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
12.09.2017
DZEJAS DIENU IETVAROS 12.SEPTEMBRĪ PIE MŪSU SKOLAS PIESTĀJA "DZEJAS BUSIŅŠ"
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
05.09.2017
RŪDENS ZIEDU KOMPOZĪCIJAS KONKURSS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZGLĪTĪBA
01.09.2017
MŪSU 2017./2018.M.G. 1.SEPTEMBRIS.
 
Back to content | Back to main menu