NOTIKUMU ARHĪVS 2015./2016 MĀCĪBU GADS - J3SSK

Go to content

Main menu:

NOTIKUMU ARHĪVS 2015./2016 MĀCĪBU GADS

PAR SKOLU
3.sākumskolas skolēni
Gaidām jūs
1.septembrī  plkst.9.00.
________________________________________________________________________
1. klašu apliecību saņemšanas datums 18.07.2016.-31.07.2016.
Karšu saņemšanas datums 2.-6. klasēm - augusts.
04.06.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
Mācību grāmatu izsniegšana 2016./17.māc.g.
 • 23.08.2016 no plkst.9.00 līdz 13.00 6 klase
 • 24.08.2016 no plkst.10.00 līdz 14.00 5 klase
 • 25.08.2016 no plkst.9.00 līdz 13.00 4 klase
 • 26.08.2016 no plkst.9.00 līdz 13.00 3 klase
 • 29.08.2016 no plkst.9.00 līdz 13.00 2 klase
 • 30.08.2016 no plkst.9.00 līdz 13.00 1 klase
 
¨ Mācību grāmatas varēs saņemt arī septembrī.
1. – 4.klašu skolēni darba burtnīcas saņems pie klašu audzinātājiem.

29.05.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
Kā katru gadu arī šogad notika " Skolas lepnums-2016". Tika godināti skolēni, kuri guva augstus rezultātus mācībās, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās.
27.05.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
Pavasara sporta diena bija saulaina! Skolēni piedalījās dažādās sporta aktivitātēs. 27.maijā notika tradicionālās tautas bumbas sacensības starp 6.klašu skolēnu komandu un skolotāju komandu. Sīvā cīņā, ar nelielu pārsvaru uzvarēja  skolēni!
25.05.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
Pavasaris atnāk ar Mātes dienas svinībām.
Skolā notika interešu izglītības pulciņu darbu izstādes un svētku koncerts.
16.05.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
9. maijs – Eiropas diena.
Rādām un stāstām par Igauniju.
Piedalījāmies arī sporta aktivitātēs Pasta salā.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Turiet jūs, latvieši, savu valodu godā, un jums labi klāsies virs zemes.
Jo, kas pats sevi negodā, to arī citi negodās. (J. Alunāns)
 
Jelgavas 3. sākumskolā 27., 28. aprīlī notika latviešu valodai un literatūrai veltīts konkurss, kurā piedalījās komandas piecu cilvēku sastāvā no 4., 5., 6. klasēm.
 
Konkursā bija jāpaviesojas septiņās stacijās, un katrā stacijā 5 minūšu laikā jāveic viens uzdevums.
 
Uzdevumi bija par latviešu frazeoloģismiem, sinonīmiem, antonīmiem, par vecvārdiem, sarunvalodas vārdiem. Skolēniem bija jāparāda arī mācību gada laikā apgūtās zināšanas latviešu valodā un literatūrā.
 
Konkursa noslēgumā arī komandu kapteiņiem tika dots atsevišķs uzdevums.
 
Rezultāti:
 
1.      vieta - 4.a, 5.a un 6.b klasei.
 
2.      vieta – 4.d, 5.c un 6.c klasei.
 
3.      vieta – 4.c, 5.d un 6.a klasei.
 
 
Paldies skolēniem par atsaucību un skolotājiem par atbalstu!
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Meža stādīšana 2016
29.04.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
Talkas dienā skolēni uzposa skolas sporta laukumu.
21.04.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
 
Bibliotēkas «Zinīša» aktīvākie lasītāji ir 3.b klase ar audzinātāju  Intu Dedelu.
 
Skolēni ne tikai daudz lasa, bet arī paši raksta savus stāstus un tos teatralizē, kā arī piedalās  bibliotēkas organizētajos pasākumos.
 
 
__________________________________________________________________________________________________________
18.04.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
Jelgavas 3.sākumskolas 5.c klases skolniece Sanija Linde aizpildīja anketu un pieteicās spēlei „Gudrs, vēl gudrāks.” 30.martā noskaidrojās, ka Sanija  ir tikusi pusfinālā.
Š.g. 6.aprīlī uz  LTV1 veidoto erudīcijas spēli skolēniem „Gudrs, vēl gudrāks”  Saniju atbalstīt devās  klasesbiedri un klases audzinātāja Inta Gurkle.
Ierodoties Latvijas Televīzijā, bija jūtams uztraukums gan dalībniekiem, gan atbalstītājiem.
Sanija pārliecinoši izturēja pirmo kārtu,  atbildot uz jautājumiem par dažādām sabiedriski aktuālām tēmām, un iekļuva trijniekā ar 8 punktiem. Labi atbildēja arī uz jautājumiem otrajā kārtā. Diemžēl pietrūka viens vienīgs punkts, lai iekļūtu trešajā kārtā.
Noslēgumā ar muzikālu sveicienu visus dalībniekus priecēja Rassell, Sabīne Berezina un Edvards Grieze.
Sanija ir gandarīta, ka bija šīs spēles dalībniece un ir apņēmusies piedalīties arī nākamgad.
11.04.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
Jelgavas pilsētas angļu valodas olimpiādē 6.klasei atzinību par labiem rezultātiem saņēma:
 • Līva Lastovecka 6A
 • Niks Mesters 6B
 • Rolands Pučeta 6B
Apsveicam! Paldies skolotājai Edītei Tukulei!

__________________________________________________________________________________________________

Mammadaba meistarklasē aktīvi darbojas:
2.B (sk.S.Klēģere)
3.A (sk.A.Veidemane)
3.B (sk.I.Dedela)
4.D (sk.Dz.Zingule)
5.C (sk.I.Gurkle)
Skolēni izzinošās nodarbībās iepazīst meža gudrības, kokus, rūpējas par vides saglabāšanu.
3.maijā Jelgavas novadā Tīreļos skolēni kopā ar klases audzinātājām piedalīsies meža stādīšanas darbos!
__________________________________________________________________________________________________
24.martā mūsu skolas 123 skolēni piedalījās starptautiskā matemātikas konkursā " Ķengurs" , lai pārbaudītu savas matemātikas zināšanas.
Konkursa galvenais mērķis ir padarīt matemātiku pievilcīgāku un interesantāku.
Konkursa dzimtene ir Austrālija. Tā īstenošanas ideja pieder slavenajam Austrālijas matemātiķim un pedagogam Piteram Holloranam.
Katrs konkursa dalībnieks saņem dalībnieka sertifikātu!
08.04.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
Jelgavas 3.sākumskola piedalījās Maxima izglītības atbalsta programmā „Savai skolai”.
Uz 04.04.2016 esam savākuši 20444 uzlīmes un skola pasūtīja sekojošo inventāru:
Sakām lielu paldies visiem, kas atbalstīja skolu.

__________________________________________________________________________________________________________________
 
Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles
 
Bauskas novada Codes pamatskolā
 
2016.gada 5.aprīlis
 
“Drošie , veiklie”
 
2. vieta
 • Rolfs Meiliņš – 4.c
 • Kevins Cēsnieks – 4.a
 • Reinis Jevsins – 4.e
 • Mārcis Dundurs – 4.a
 • Kristers Andermanis – 4.a
 • Ermīns Indriksons – 4.a
 • Dārta Mestere – 5.c
 • Estere Pikša – 4.c
 • Annija Straume – 4.e
 • Ksenija Nikolajeva – 4.e
 • Elīza Baško – 4.c
 • Kate Birzgale – 4.c
20.03.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
Stādu audzēšanas konkurss "Dārznīca".
Lai veicinātu "zaļo domāšanu" Stādu audzētāju biedrība aicina visu Latvijas skolu 1.-6.klašu skolēnus piedalīties stādu audzēšanas konkursā.
No mūsu skolas konkursā "Dārznīca" stādus audzē 1C, 2A, 5A un 4D.
Paldies klašu audzinātājām I.Tralmakai, I.Kuprēvičai,Dz.Zingulei,G.Tarvidai.


__________________________________________________________________________________________________________________________________
Sveicam pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādes 4.klasei uzvarētājus!
1.vieta Santai Kalvānei 4D (sk. G.Zviedre)
2.vieta Elīnai Krujelei 4A (sk. G.Sobačevska)
3.vieta Jasmīnai Rocēnai 4D (sk. G.Zviedre)
Meitenes izvirzītas dalībai Zemgales reģiona olimpiādē latviešu valodā 4.klasēm 21.aprīlī.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Sākumskolas pedagogu konferencē " Lasītprasmes tendences tehnoloģiju laikmetā" par lasītprasmes pilnveidi ar sava darba pieredzi, radošām idejām dalījās un pateicības saņēma skolotājas Laimdota Zikunova un Baiba Barkane. Paldies skolotājām pa paveikto!
15.03.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
No Jelgavas 3.sākumskolas 4.klasēm "Meridian matemātikas olimpiāde" pirmajā simtniekā iekļuva un labus rezultātus uzrādīja Estere Pikša no 4.C klases.
Apsveicam un sakām lielu paldies skolniecei, skolnieces vecākiem un skolotājai par atbalstu un ieinteresētību.
Noslēdzies izlietoto bateriju vakšanas konkurss "Tīrai Latvijai!"
2015./16/mācību gadā skolēni savāca 287,4 kg!
Paldies par atsaucību!
19.02.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
2016.gada 12.februārī mūsu skolas 2.B klases skolnieks Linards Straume (sk.S.Klēģere) piedalījās jauno vides pētnieku forumā "Skolēni eksperementē". Linarda pētījums "Kartupeļus audzēt ir interesanti!" ieguva atzinību. Lai veicas nākošajos pētījumos!
Laikā no 8.-12. februārim Jelgavas 3.sākumskolā notika projektu nedēļa " Iepazīsim Eiropu!"
Jau rudenī katra klase izlozēja kādu no ES valstīm un nedēļas garumā skolēni iepazinās ar valsts tradīcijām, kultūru, dabas objektiem. Priecē tas fakts, ka klasēs viesojās vecāki, stāstot par ceļojuma iespaidiem.
12.februārī skolēni prezentēja projekta darbus: Skanēja dažādu valstu dziesmas, dejas, rotaļas un skaņdarbi. Ar lielu aizrautību skolēni iepazīstināja klausītajus ar ES valstīm.

12.02.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
Jau trešo gadu Jelgavas 3.sākumskola piedalās pilsētas domes izsludinātajā konkursā par Gada skolas titulu „Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes Gada balva “Zelta Grauds-2016””.
Konkursa mērķis - motivēt vispārējās izglītības iestādes inovatīvai, kvalitatīvai darbībai konkurētspējas veicināšanai un izcilības sasniegšanai Jelgavas pilsētas, Zemgales reģiona un valsts mērogā.
Aicinām vecākus sniegt savu viedokli par skolu, kurā mācās bērns. Aptaujas anketa>>>
01.02.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
25.01.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
   
Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 skaidrojums  vecākiem
 
2015.gada 13.oktobrī pieņemti  jauni  Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.
Noteikumi nosaka, ka vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē izglītojamo pārceļ, ja izglītojamais:
 1. visos     mācību priekšmetos (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem atbrīvots) ir     saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm vai attiecīgi     aprakstošo vērtējumu 1.-3.klasē normatīvajā regulējumā noteiktajos mācību     priekšmetos;
 2. ir     saņēmis ne vairāk kā vienu pēcpārbaudījuma* vērtējumu, kas ir zemāks par     četrām ballēm.
Izglītojamo nepārceļ vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē un nosaka papildu mācību pasākumus visa mācību gada laikā mācību priekšmetu un mācību stundu plāna īstenošanas ietvaros, ja izglītības iestādes pedagoģiskā padome, izvērtējot izglītojamā mācību sasniegumus ( vērtējums vienā un vairākos mācību priekšmetos neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts), mācību sasniegumu attīstības dinamiku, izglītojamā vispārējo attīstību, kavējumu daudzumu, kā arī mācību sasniegumu prognozi nākamajam mācību gadam, atzīst, ka izglītojamais nav pārceļams vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē.
*Izglītojamajam visos mācību priekšmetos, kuros saņēmis gada vērtējumu zemāku par četrām ballēm vai gada vērtējumu nav saņēmis, vai gada vērtējums mācību priekšmetā neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem, tiek noteikti papildu mācību pasākumi mācību gada nobeigumā (parasti jūnijā). Papildu mācību pasākumu nobeigumā izglītojamais kārto pēcpārbaudījumus. Pēcpārbaudījuma vērtējumu pielīdzina gada vērtējumam mācību priekšmetā.

20.01.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
Par izmaiņām Jelgavas iedzīvotāja e-kartes apkalpošanā.
2016. gada 4. janvāri stājās spēkā izmaiņas Jelgavas E-kartes SEB lietošanas komisijas maksas ieturēšanas kārtībā.  
Līdz šim SEB E-kartes lietošanas gada maksa bija noteikta EUR 1.42 apmērā, un tā tika ieturēta reizi gadā.
Sākot ar 2016. gada 28. janvāri SEB banka pāries uz mēneša komisijas maksas EUR 0.15 apmērā ieturēšanu par Jelgavas E-kartes lietošanu.
Turpmāk mēneša komisijas maksa EUR 0.15 apmērā tiks ieturēta katra mēneša 28. datumā.
Lūdzam informēt skolēnus, aicinot tos pārliecināties, ka kontā ir pietiekami naudas līdzekļi kartes mēneša maksai.
15.01.2016____________________________________________________________________________________________________________________________
19.12.2015____________________________________________________________________________________________________________________________
Informācija vecākiem!
Jelgavas 3. sākumskola uzsāk pirmklasnieku registrāciju 2016./17. mācību gadam sekojošās klasēs:

Papildus Jelgavas 3.sākumskola piedāva skolēniem apmeklēt dažādus fakultatīvus, kā arī apmeklēt interešu izglītības pulciņus.
Skolā pagarinātā grupa pieejama 1.-3. klasei līdz plkst.18.00.
2016.gada 4.janvārī no plkst.8.00 - 18.00 skolā uzsāks reģistrēt bērnus, kuri 2016.gada 1.septembrī sāks mācīties 1.klasē.
Registrācijai nepieciešami dokumenti:
 • vecāka (aizbildņa) personas apliecinošs dokuments (tikai uzrādīšanai);
 • vecāka (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas);
 • bērna dzimšanas apliecība (tikai iesniegumā norādīto datu pārbaudei);
No 2016.gada 5.janvāra vecāki (aizbildņi) pieteikt bērnu skolai var katru dienu skolas kancelejā no plkst 8.00 līdz 16.00, tālrunis 63022256.
Lai neveidotos rindas, lūdzam aizpildīt iesniegumu, ko var izprintēt no skolas mājas lapas.
13.12.2015____________________________________________________________________________________________________________________________
 
15 decembrī  Ziemassvētku eglīte un klases vakari.
 
17.decembrī plkst.17.30 kocerts vecākiem – Brīnumu gaidot!

18.decembris – liecību izsniegšana.Svētku koncerts.
 
12.12.2015____________________________________________________________________________________________________________________________
„Grega festivāls” Gaismas pilī.
Viena no populārākajām grāmatām, ko lasa ļoti, ļoti daudz bērnu ne tikai mūs skolā, bet visā Latvijā un arī pasaulē ir Džefa Kinnija (Jef Kinney) grāmata „Grega dienasgrāmata” (Diary of Wimpy Kid), kas iznākusi desmitos miljonos eksemplāru un tulkota 30 valodās.
Ir iznākušas 10 šīs grāmatas daļas, bet tas nebūt nav viss. Kā apliecināja pats autors, kurš 8. – 9. decembrī pasaules tūres ietvaros viesojās arī Rīgā, tad būs vēl turpinājumi.
Uz tikšanos ar slavenās grāmatas autoru devās arī mūsu skolas 5.A klases skolēni Beāte Sanija Aploka, Anete Āna, Lukas Bukatovs, Markuss Būmanis, Kristīne Evita Ivanova, Alise Ločmele, Ivonna Paegle, Agate Seržante, Marta Skara.
Lai varētu doties uz pasākumu „Grega festivāls” un satikt pašu Džefu Kinniju, bija jāizpilda mājas darbs – jāizveido plakāts.
Pasākuma laikā tika izvēlēti 10 labākie skolēnu veidotie plakāti (pavisam bija izstādīti 72 plakāti). Starp šim 10 labākajiem plakātiem bija arī Kristīnes, Alises un Martas plakāts ar nosaukumu „Greg, nesūti!”. Balvā meitenes ieguva jaunāko „Grega dienasgrāmatas” izdevumu ar paša autora autogrāfu, kā arī iespēju nofotografēties ar rakstnieku.
Kā īpaša piemiņa no šī pasākuma katram paliks kartiņa ar rakstnieka autogrāfu un dažam arī kāds selfijs ar Džefu Kinniju.
12.12.2015____________________________________________________________________________________________________________________________
08.12.2015____________________________________________________________________________________________________________________________
No 1.-6.decembrim Jelgavā notika III Latvijas atklātās  Brunswick bērnu un jauniešu meistarsacīkstes boulingā.
Meistarsacīkstēs piedalījās 2.b klases 14 skolēni un 5.b klases zēni, iegūstot godalalgotas vietas.
U-8 ( zēni)
2.vieta – Alberts Tancis
3.vieta – Miķelis Rutkovskis
U-8 ( meitenes)
1.vieta – Amanda Auziņa
U-10 ( meitenes)
Viktorija Kleina
U-10 (zēni)
3.vieta – Kristiāns Detļevkins
U-12 (zēni)
2.vieta – Mārtiņš Ozols
3.vieta – Dāvis Kronbergs
 Jelgavas pilsētas skolēnu 45.spartakiādes Tautas bumbas sacensības – 3.vieta
 • Dārta Mestere – 5.c
 • Dita Kokarēviča – 5.c
 • Ivonna Paegle – 5.a
 • Diāna Miķelsone – 5.b
 • Egija Rūba – 5.c
 • Agate Seržante -5.a
 • Sanija Linde – 5.c
 • Anete Āna – 5.a
 • Marta Piļāne – 5.a
 • Beāte Sannija Aploka – 5.a
Sk. Larisa Drusta
 
2015.gada 3.decembris Jelgavas pilsētas skolēnu 45.spartakiādes Tautas bumbas sacensības – 1.vieta
Armīns Stikuts- 5.a
Rūdolfs Ribkinskis – 6.b
Ervīns Augšpols – 5.c
Kārlis Ozols – 5.b
Gabriels Briedis -5.b
Daniels Rūsis -5.c
Daniels Buklagins – 5.a
Kristers Vējš – 5.c
Ričards Kačāns – 5.b
Klāvs Zīle – 5.a
Sk. Larisa Drusta
23.11.2015____________________________________________________________________________________________________________________________
19.11.2015____________________________________________________________________________________________________________________________
Katru gadu oktobrī svinam Pasaules skolu bibliotēku dienu. Mūsu skolā notika viktorīna " Ko tu zini par grāmatām?" 4.-6.klasēm un mīļākās grāmatas pašzīmēto grāmatzīmju izstāde 1.klasēm.
No 9. līdz 15. novembrim mūsu skolas bibliotēka jau trešo gadu aktīvi piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos. Šogad 1.-3.klases lasīja Rītausmas stundā norvēģu rakstnieces Marijas Parras " Vafeļu sirds".
6. novembrī, 4.e klases skolēni kopā ar klases audzinātāju V.Andersoni, devās ekskursijā uz Rīgu, lai piedalītos projekta " Mans Doms" organizētajā pasākumā.
Tā bija pārsteigumiem bagāta ekspedīcija, kuras laikā bija iespēja izzināt Baltijā senākās katedrāles - Rīgas Doma noslēpumus. Ikvienu aizrāva mūku - gidu interesantie stāsti par vēsturisko celtni Daugavas krastos, par Rīgas dibinātāju bīskapu Albertu, noslēpumaino un teiksmaino Rīgas Doma dārzu. Vēl vakara nokrēslā acis priecēja katedrāles logu aiļu krāšņās vitrāžas, kas stāsta par 13. gs. sabiedrisko dzīvi.
Ekskursijas noslēgumā bērni piedalījās erudīcijas turnīrā, par to saņemdami diplomus.
Paldies Markusa Liepas mammai par atbalstu ekskursijas organizēšanā un I.Līcei par foto.
 
Back to content | Back to main menu