NODIBINĀJUMA MĒRĶI UN DARBĪBAS METODES - J3SSK

Go to content

Main menu:

NODIBINĀJUMA MĒRĶI UN DARBĪBAS METODES

SKOLAS IZAUGSMES FONDS
 
Jelgavas 3. sākumskola
 
Jelgavas 3.sākumskolas izaugsmes fonds
 
1. Nodibinājuma mērķi ir:
 
1.1. veicināt Jelgavas 3. sākumskolas (turpmāk - Skola) skolēnu mācību apstākļu un iespēju pilnveidošanu;
 
1.2. atbalstīt Skolu finansiāli un materiāli, lai varētu realizēt mācību, pedagoģiskās un pētnieciskās programmas un projektus, sniegt nepieciešamo sabiedrisko un morālo atbalstu;
 
1.3. popularizēt Skolu, tās pedagoģiskās idejas, mācību līdzekļus un metodes, kuras radītas realizējot pedagoģiskās un pētnieciskās programmas skolās;
 
1.4. attīstīt Skolas sadarbību ar sabiedrību, valsts organizācijām un citām iestādēm Latvijā un ārzemēs.
 

2. Nodibinājuma darbības metodes:
 
2.1. ievērot atklātuma principus, regulāri publicēt informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām aktivitātēm mērķu sasniegšanai;
 
2.2. veidot savus informācijas līdzekļus;
 
2.3. rīkot publiskas diskusijas, seminārus un kursus par aktuāliem Skolas jautājumiem;
 
2.4. iesaistīties Skolas aktivitāšu realizēšanā, nepieciešamo ziedojumu vākšanā.

 
 
IETEIKUMIEM
 3.sakumskola@gmail.com   vai   jelgavas.fonds@gmail.com
 
Back to content | Back to main menu