Jelgavas Centra pamatskolas klātienes ārtelpu nodarbības saraksts 26.-30.04.2021 
Laiks Pirmdiena (26.04.2021) Otrdiena (27.04.2021) Trešdiena (28.04.2021)   Ceturtdiena (29.04.2021) Piektdiena(30.04.2021)
3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
10.00-10.40 11.00-11.40 12.00-12.40 13.00-13.40 10.00-10.40 11.00-11.40 12.00-12.40 13.00-13.40 10.00-10.40 11.00-11.40 12.00-12.40 13.00-13.40 9.20-10.00 10.00-10.40 11.00-11.40 12.00-12.40 13.00-13.40 9.20-10.00 10.00-10.40 11.00-11.40 12.00-12.40 13.00-13.40
Klase
1A           Nodarbība(Zviedre) Nodarbība(Zviedre)               Nodarbība(Zviedre) Nodarbība(Zviedre)            
1B                 Nodarbība (Stubure) Nodarbība (Stubure)         Nodarbība (Stubure) Nodarbība (Stubure)            
1C         Nodarbība (Garuta) Nodarbība (Garuta)               Nodarbība (Garuta) Nodarbība (Garuta)              
1D                 Nodarbība (Griba) Nodarbība (Griba)                 Nodarbība (Griba) Nodarbība (Griba)    
Klase
2A                                     Nodarbība(Lukjanska) Nodarbība(Gurkle)    
2B         Nodarbība (Dedela) Nodarbība(Dedela)       Nodarbība (Dedela) Nodarbība (Dedela) Nodarbība (Dedela)                    
2C           Nodarbība (Birģele) Nodarbība(Birģele)   Nodarbība (Birģele) Nodarbība (Birģele)                        
2D                     Nodarbība( Dinsberga) Nodarbība (Dinsberga)                    
Klase
3A                   Nodarbība (Zikunova) Nodarbība (Zikunova)       Nodarbība (Zikunova) Nodarbība (Zikunova)            
3B           Nodarbība (Priede) Nodarbība (Priede)                 Nodarbība (Priede) Nodarbība (Priede)          
3C           Nodarbība (Tralmaka) Nodarbība (Tralmaka)               Nodarbība (Tralmaka) Nodarbība (Tralmaka)            
3D     Nodarbība (Barkane) Nodarbība (Dēdele)                   Nodarbība (Barkane) Nodarbība (Barkane)              
Klase
4A                             Nodarbība (Dēdele) Nodarbība (Tarvida)            
4B     Nodarbība (Dēdele) Nodarbība(Birzniece)                     Nodarbība (Birģele) Nodarbība (Dedela)            
4C                               Nodarbība (Birzniece) Nodarbība(Dēdele)          
4D                         Nodarbība (Dēdele) Nodarbība (Tarvida)                
Klase
5A     Nodarbība(Veidemane) Nodarbība(Zingule)   Nodarbība(Veidemane) Nodarbība(Veidemane)                              
5B Nodarbība (Gaisa) Nodarbība(Zingule)                                 Nodarbība (Zingule) Nodarbība (Sobačevska)    
5C             Nodarbība (Zēverte) Nodarbība (Zēverte)           Nodarbība (Sāvičs) Nodarbība (Sāvičs)              
5D Nodarbība(Birzniece) Nodarbība (Tukule)                         Nodarbība (Birzniece) Nodarbība (Sāvičs) Nodarbība (Sāvičs)     Nodarbība(Lukjanska) Nodarbība (Tukule)  
Klase
6A   Nodarbība (Birzniece) Nodarbība(Lukjanska)                                      
6B   Nodarbība (Dinsberga) Nodarbība(Tukule)                                      
6C     Nodarbība (Siliņa) Nodarbība (Lukjanska)                               Nodarbība (Zingule) Nodarbība (Baltputne) Nodarbība( Baltputne)
6D           Nodarbība  (Sobačevska) Nodarbība (Soroka)                           Nodarbība (Sobačevska) Nodarbība (Sobačevska)
6E           Nodarbība (Laurinaite) Nodarbība (Nemņaševa) Nodarbība  (Sobačevska)                         Nodarbība (Zingule) Nodarbība (Zingule)
Klase
7A                                   Nodarbība (Pērkona) Nodarbība (Briede) Nodarbība (Klausa)    
7B                                     Nodarbība (Pērkona) Nodarbība (Briede) Nodarbība (Klausa)  
Klase
8A                                       Nodarbība (Pērkona) Nodarbība (Briede) Nodarbība (Siņicina)
8B                                       Nodarbība (Siņicina) Nodarbība (Pērkona) Nodarbība (Briede)
MAX 2 4 6 4 2 9 8 2 3 5 3 1 1 4 10 9 3 1 5 9 6 5