ATBALSTS IZGLĪTOJĀMO INDIVIDUĀLO KOMPITENČU ATTĪSTĪBAI - J3SSK

Go to content

Main menu:

ATBALSTS IZGLĪTOJĀMO INDIVIDUĀLO KOMPITENČU ATTĪSTĪBAI

AKTUALITĀTES > PROJEKTI
 


Jelgavas 3.sākumskola īsteno ESF projektu
 
"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
 
Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001
 
Ieviešanas laiks: 29.08.2017.-31.05.2019.
 
Projekta mērķis: Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
 
 
Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz divu mācību gadu laikā  izglītības iestādē īstenot aktivitātes sekojošās jomās:
 
·         STEM un vides jomā (individualizētās nodarbības, mācību vizītes, u.c.);
 
·         kultūrizglītības un radošās industrijas jomā (tematiskās nometnes, radošās darbnīcas).
 
Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs izglītojamais jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks. Tas nozīmē, ka viņi ne tikai tiecas pēc individuāliem sasniegumiem, bet mācās strādāt grupās, sadarboties ar citiem izglītojamajiem.
 
Back to content | Back to main menu