29.08.2020 - J3SSK

Go to content

Main menu:

29.08.2020

PAR SKOLU > NOTIKUMU ARHĪVS 2020./2021 MĀCĪBU GADS
Samaksas kārtība par ēdināšanu Jelgavas Centra pamatskolā
1. Samaksas noteikumi:
1.1. Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar pārskaitījumu.
1.2.Valsts un pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 1.- 4.klasei;
1.3.Vecāki maksā:
1.3.1. Pusdienas 5.- 9.klasei cena- 1,42 EUR;
1.3.2. Launags cena- 0,50 EUR;
1.3.3. Pirmsskolas bērniem (brokastis, pusdienas) - 2,12 EUR dienā;
1. Apmaksas kārtība vēcākiem:
1.1.  Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek veikti ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu;
1.2.  Pārskaitījums ir jāveic šādos periodos:
1.2.1.  Līdz iepriekšējā mēneša 25. datumam par visu nākamo mēnesi (piemēram: no 01.10. līdz 30.10.2020.- 22 dienas) vai nākamā mēneša periodu no 1. līdz 15.datumam (piemēram: no 16.09. līdz 30.09.2020.- 11 dienas);
1.2.2.  līdz attiecīgā mēneša 10.datumam par attiecīgā mēneša periodu no 16. līdz mēneša pēdējam datumam.
1.3.  Par neapmeklētajām dienām, kuras ir savlaicīgi atteiktas (skat. 5.punktu), tiek veikts pārrēķins, pārceļot samaksu uz nākamo apmaksas periodu.
2. Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI ir jānorāda maksājot ar bankas pārskaitījumu:
•Skolas nosaukums
•Bērna vārds un uzvārds
•Klase/pirmsskolas grupa, kurā mācās
•Maksājuma periods (piemēram: 16.09. līdz 30.09.2020.- 11 dienas)
3. Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam:
Uzņēmums: SIA Žaks-2 PVN reģ.nr.: LV40103137553 Norēķinu konts: AS SEB banka LV41UNLA0034106683100
4. Informācija par kavējumiem Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolnieka neierašanos un atgriešanos skolā, zvanot uz norādīto tālruni. Ja mēs saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā līdz attiecīgās dienas plkst. 8:30 pa tālruni 28339291, maksa par ēdināšanu par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.
SIA Žaks-2 administrācija t. 67621510 gramatvediba.zaks@inbox.lv
 
Back to content | Back to main menu