19.06.2020 - J3SSK

Go to content

Main menu:

19.06.2020

PAR SKOLU > NOTIKUMU ARHĪVS 2019./2020 MĀCĪBU GADS
 Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 18.06.2020. lēmumu “ Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” līdzšinējā elektroniskā skolēnu apliecība tiek nomainīta ar personalizēto viedkarti “ Jelgavas pilsētas  kolēna apliecība”, kas nodrošinās skolēnam izmantot pašvaldības piešķirto pabalstu braukšanas maksas segšanai sabiedriskajā transportā un pabalstu ēdināšanai skolā, neatkarīgi  no skolēna deklarētās dzīves vietas.

Lai skolēns saņemtu personalizēto viedkarti “ Jelgavas pilsētas skolēna apliecību”
  • skolēna likumiskais pārstāvis, sākot no 2020. gada 1. jūlija, iesniedz skolā iesniegumu skolēna apliecības izgatavošanai;
  • iesniegumu skolēna apliecības izgatavošanai skolēna likumiskais pārstāvis darba dienās var iesniegt skolā klātienē:
Jelgavas Centra pamatskolas iesniegumu pieņemšanas laiks:
1.07.2020 - 9.00 - 13.00     10.07.2020 - 9.00 - 13.00
2.07.2020 - 9.00 - 13.00      13.07.2020 - 15.00 - 19.00
3.07.2020 - 9.00 - 13.00      14.07.2020 - 9.00 - 13.00
6.07.2020 - 15.00 - 19.00    15.07.2020 - 9.00 - 13.00
7.07.2020 - 9.00 - 13.00      16.07.2020 - 9.00 - 13.00
8.07.2020 - 9.00 - 13.00      17.07.2020 - 9.00 - 13.00
9.07.2020 - 9.00 - 13.00      20.07.2020 - 15.00 - 19.00
  • pirms iesnieguma rakstīšanas skolēna likumiskais pārstāvis skolā uzrāda skolēna, kam tiks izgatavota skolēna apliecība, personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība) vai dzimšanas apliecību; likumiskā pārstāvja personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība) vai pārstāvības tiesību apliecinošu dokumentu (skolēna dzimšanas apliecība, notariāli apliecināta pilnvara, aizbildnību vai aizgādību apliecinošs dokuments.);
  • skolēna fotografēšana skolēna apliecības izgatavošanai notiek skolā uz vietas 34. kabinetā šādā laikā:
04.08.2020 no plkst. 9.00 līdz 13.00
Topošie pirmklasnieki 18.08.2020 no plkst. 17.00 līdz 19.00

  • Skolēna apliecība tiek izgatavota 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un tiek izsniegta skolā.

 
Back to content | Back to main menu