19.03.2020 - J3SSK

Go to content

Main menu:

19.03.2020

PAR SKOLU > NOTIKUMU ARHĪVS 2019./2020 MĀCĪBU GADS
Jelgavas Centra pamatskolas
 
Informācija vecākiem par attālināta mācību procesa organizēšanu  
 
 
19.03.2020.  
 
No 23.03.2020. mācību darbs notiek attālināti.
 
Visa attālinātā mācību  procesa informācija pieejama e-klasē.
 
 
Saskaņā ar Latvijas valdības paziņojumu 2020. gada 13. martā skolās pārtrauktas klātienes mācības un uzsākts attālināts mācību process, kas ir jauns izaicinājums gan pedagogiem, gan arī skolēniem un Jums, vecāki!
 
2020. gada 23. martā skolēni atsāks mācīties, bet nu jau attālināti. Lai attālinātais mācību process noritētu sekmīgi, svarīgi ir veidot uz sapratni un iecietību balstītu savstarpēju sadarbību starp visām mācību procesā iesaistītajām pusēm: skolēniem, vecākiem un pedagogiem.  
 
Vecāku pienākums attālinātās mācīšanās laikā ir nodrošināt, lai bērns atrodas drošā un mācībām piemērotā vidē, lai veic uzdotos mācību uzdevumus, kā arī palīdzēt bērnam plānot dienas laiku, darboties ar pieejamām viedierīcēm un nodrošināt mācību materiālu pieejamību.  
 
Ieteikumi skolēniem:
 
       Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi!
 
       Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību!
 
       Atceries, ka tiek vērtēts tavs individuālais mācību darbs!
 
 Savstarpējās sazināšanās līdzeklis attālinātā mācību procesa laikā ir e-klase. Pedagogi uz skolēnu un vecāku iesūtīto e-pastu atbild un sniedz konsultācijās darba dienās no plkst. 9.00 līdz
 
16.00. Uz e –pastu, kurš saņemts pēc plkst.16.00, pedagogi atbild nākamās darba dienas laikā.
 
 
Attālināta mācību procesa organizēšana
 
1.      Katru piektdienu līdz plkst. 16.00 skolēni e-klasē saņem mācību stundu sarakstu nākamajai nedēļai.
 
2.      Nedēļas laikā skolēni pilda uzdotos mācību uzdevumus ( skatīt e-klases dienasgrāmatā),  sazinās ar pedagogu e-klasē vai citā  norunātā veidā (piemēram, telefoniski, WhatsApp) un saņem konsultācijas, kā arī nosūta  pedagoga norādītajā laikā izpildītos darbus un saņem  atbildi par mājas darba izpildes kvalitāti.
 
3.      Attālinātā mācību procesa laikā skolēni izmanto viņiem iepriekš zināmas elektroniskās platformas ( https://www.e-klase.lv , https://www.uzdevumi.lv, https://soma.lv vai citas).
 
4.      Ja skolēns tehnisku iemeslu dēļ (interneta, datora problēmas) nevar saņemt elektroniski mācību uzdevumus, tad par to jāinformē klases audzinātājs un jāvienojas par mācību uzdevumu saņemšanas iespējām.
 
5.      Skolēna saslimšanas gadījumā vai citādi, kad bērns nevar piedalīties mācību procesā, vecāki informē klases audzinātāju un vienojas par mācību procesa turpmāko norisi.
 
6.      Skolēna snieguma vērtējums vērtējams formatīvā vērtēšanā ( i, ni, nv)*, noslēguma vērtēšanu ar atzīmi skolotāji veic, atsākoties klātienes mācībām.
 
7.      Ieteikumi vecākiem:
 
Parūpējieties, lai jūsu bērns neapmeklē sabiedriskās vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem!
 
8.      Attālinātā mācību procesa organizēšana pēc nepieciešamības var tikt koriģēta. Sekojiet līdzi informācijai e-klasē un skolas mājas lapā!
 
9.      Par neskaidrajiem attālinātā mācību procesa jautājumiem, lūdzu, rakstiet e-klasē klases audzinātājam vai mācību priekšmeta skolotājam!
 
10.  Skolā darbojas bērnu uzticības tālruņi:27758589, 63021073. Vecāki nodrošina šo tālruņa numuru pieejamību bērnam laikā, kad viņš mājās atrodas viens.
 
11. Attālinātā mācību procesa koordinatori :
 
Pirmsskolā un 1.-3.klasēs Daiga Miķelsone, direktores vietniece izglītības jomā, e-pasts:
 
Daiga.mikelsone@izglitiba.jelgava.lv, tālrunis 63021073.
 
4.-7.klasēs Agnese Veidemane, direktores vietniece izglītības jomā, e-pasts: agnese.veidemane@izglitiba.jelgava.lv, tālrunis 63021073.
 
Informācijas Tehnoloģijas Andrejs Soroka, direktora vietnieks izglītības jomā, e-epasts: andrejs.soroka@izglitiba.jelgava.lv, tālrunis 63021073.
 
 
DirektorsJuris Skrupskis, e-pasts: juris.skrupskis@izglitiba.jelgava.lv, tālrunis 63021073.
 
 
*i- ieskaitīts,  ni-neieskaitīts,  nv- nav vērtējuma, ja darbs nav izpildīts.
 

 
Back to content | Back to main menu