10.02.2020 - J3SSK

Go to content

Main menu:

10.02.2020

PAR SKOLU > NOTIKUMU ARHĪVS 2019./2020 MĀCĪBU GADS
Informācija vecākiem:
2020.gada 2.martā no plkst.800 līdz 1800 Jelgavas Centra pamatskolā sāks reģistrēt bērnus, kuri 2020.gada 1.septembrī uzsāks mācības 1.klasē.
Bērna likumiskais pārstāvis iesniegumu skolā var iesniegt klātbūtnē vai elektroniski.
Nepieciešamie dokumenti, nosūtot pieteikumu elektroniski uz izglītības iestādes e-pastu : pieteikums.jcp@izglitiba.jelgava.lv
Pirms plkst. 8.00, elektroniski iesniegtos iesniegumus par bērna uzņemšanu 1.klasē nereģistrē.
Iesniegumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā, ievērojot iesniegšanas datumu un laiku.
Skola vienas darba dienas laikā elektroniski informē bērna likumisko pārstāvi par elektroniski sūtītā iesnieguma saņemšanu un reģistrēšanu.
Ja iesniegums sūtīts elektroniski un bērns ir iekļauts 1. klases izglītojamo sarakstā, tad likumiskajam pārstāvim ir pienākums līdz mācību gada pirmajai dienai uzrādīt skolas sekretārei bērna dzimšanas apliecību (tikai iesniegumā norādīto datu salīdzināšanai) un iesniegumam pievienoto dokumentu ( ja bija pievienoti) oriģinālus.
Bērna likumiskie pārstāvji līdz 2020.gada 30. augustam skolā iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u vai veidlapa Nr. 027).
Pēc 2020.gada 2.marta bērna likumiskais pārstāvis pieteikt bērnu skolai var katru darba dienu no pl. 800 līdz pl. 1600 skolas kancelejā vai iesūtot iesniegumu elektroniski.
Nepieciešamie dokumenti, piesakot bērnu skolā klātbūtnē:

Jelgavas Centra pamatskolas piedāvājums 1.klašu skolēniem 2020./2021. mācību gadā:
1A klase: klases audzinātāja Gita Zviedre Mākslas klase (papildus skolēni apgūst dažādu mākslu novirzienus un dejas pamatus)
1B klase: klases audzinātāja Sandra Stubure Peldēšanas klase (papildus skolēni apgūst peldēšanas pamatus sadarbībā ar Jelgavas Specializēto peldēšanas skolu)
1C klase: klases audzinātāja Līga Granta Sporta klase (papildus skolēni pilnveido fizisko sagatavotību)

Ērtākai un ātrākai informācijas saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
  • Kontakttālrunis: 63022256
  • E-pasts: jcp@izglitiba.jelgava.lv
 
Back to content | Back to main menu