J3SSK

Go to content

Main menu:

28.04.2021
Labrīt!
Balstoties uz meteorologu prognozēm un nepiemērotiem laika apstākļiem - šodien, 28.04.2021., āra nodarbības nenotiks.
Katru dienu sekojiet līdzi aktuālajai informācijai.
Skolas administrācija.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22.04.2021
Ļoti cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki!
Jelgavas Centra pamatskolas vadības komanda vēlas Jūs informēt, kā tiks organizētas āra nodarbības klātienē ar 26.04.2021.
Lūdzu iepazīties ar pielikumā pievienoto kārtību un nodarbību grafiku.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPORTS
10.04.2021
LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJA SAVĀ 99.DZIMŠANAS DIENĀ UZSĀK OLIMPISKO MĒNESI.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DARBS
04.04.2021
NODARBINĀTĪBA VASARĀ 2021
Kā katru gadu, arī šogad skolēniem ir iespēja pieteikties nodarbinātībai vasarā. Lai pieteiktos, ir jābūt vismaz 13 gadus vecam un deklarētai dzīvesvietai ir jābūt Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. Nodarbinātības mērķis ir radīt iespēju izglītojamiem iegūt darba pieredzi, apgūt nepieciešamās darba prasmes. Lai pieteiktos  līdz 30.aprīlim ir jāaizpilda pieteikums (skatīt pielikumā), izdrukā to pats vai paņem to skolā. Aizpildīto pieteikumu anketu ieliec  skolas pastkastītē, kura atrodas starp ieejas durvīm (kreisajā pusē). Jautājumu, neskaidrību gadījumā sazinies ar skolas sociālo pedagogu Ievu Siņicinu (E-klase.lv).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPORTS
25.02.2021
LATVIJAS 71.MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDES REZULTĀTI
IZGLĪTĪBA
23.02.2021
MATEMĀTIKAS KONKURSA "TIK VAI... CIK?" REZULTĀTI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2021.gada 1.martā no plkst.800 līdz 1800 Jelgavas Centra pamatskolā sāks reģistrēt bērnus, kuri 2021.gada 1.septembrī uzsāks mācības 1.klasē.
Bērna likumiskais pārstāvis iesniegumu skolā var iesniegt klātienē vai elektroniski.
Iesnieguma iesniegšana klatienē:
No 2021.gada 15.februāra plkst. 8.00 bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt elektroniski (pieteikties šeit>>>) vai pa tālruni 63022256 apmeklējuma laiku iesnieguma reģistrēšanai skolā.
Skolēnu reģistrēšana klātienē notiks 2021.gada 1.marta plkst. 8.00. Ierodoties izglītības iestādē pieteiktajā laikā, skolēna likumiskais pārstāvis uzrāda skolas darbiniekam, kurš veic skolēna reģistrēšanu 1.klasē, šadus dokumentus:
 • likumiskā pārstāvja personas apliecinošu dokumentu;
 • likumiskā pārstāvja iesniegumu(iesniegums>>>).Lūgums iesniegumu aizpildīt iepriekš. Iesnieguma veidlapu ar 15.02.2021 var saņemt arī pie skolas dežuranta;
 • bērna dzimšanas apliecību (tikai iesniegumā norādīto datu salīdzināšanai);
 • aizgādību apliecinošu dokumentu, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks.

UZMANĪBU!!! Ierodoties skolā jāievēro skolas noteiktos piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai: sejas maskas uzlikšana, distancēšanās, roku dezinfekcija, personīgā pildspalva, ja iesniegums nav aizpildīts iepriekš.
Bērna likumiskā pārstāvja iesniegums klātienē netiek reģistrēts, ja nav notikusi iepriekšēja apmeklējuma laika pieteikšana.
Izglītības iestādē netiek pieļauta personu klātbūtne, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai parādījušās elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Nepieciešamie dokumenti, nosūtot pieteikumu elektroniski uz izglītības iestādes e-pastu : pieteikums.jcp@izglitiba.jelgava.lv
 • likumiskā pārstāvja iesniegums(iesniegums>>>) ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
 • aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks.
 
2021.gada 1.marta elektroniski iesniegtos iesniegumus pirms plkst.8.00 par bērna uzņemšanu 1.klasē nereģistrē.
Iesniegumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā, ievērojot iesniegšanas datumu un laiku.
Skola vienas darba dienas laikā elektroniski informē bērna likumisko pārstāvi par elektroniski sūtītā iesnieguma saņemšanu un reģistrēšanu.
Ja iesniegums sūtīts elektroniski un bērns ir iekļauts 1. klases izglītojamo sarakstā, tad likumiskajam pārstāvim ir pienākums līdz mācību gada pirmajai dienai uzrādīt skolas sekretārei bērna dzimšanas apliecību (tikai iesniegumā norādīto datu salīdzināšanai) un iesniegumam pievienoto dokumentu ( ja bija pievienoti) oriģinālus.
Bērna likumiskie pārstāvji līdz 2021.gada 31. augustam skolā iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u vai veidlapa Nr. 027).

Jelgavas Centra pamatskolas piedāvājums 1.klašu skolēniem 2020./2021. mācību gadā:
 • 1.A klase sk. Laimdota Zikunova
 • 1.B klase  sk. Sanita Priede
 • 1.C klase sk. Inga Tralmaka
 • 1.D klase sk. Baiba Barkane
Nodarbību piedāvājums: peldēšana, māksla, datorika,dambrete,dejas,hokejs,daiļslidošana.
Ērtākai un ātrākai informācijas saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
 • Kontakttālrunis: 63022256
 • E-pasts: jcp@izglitiba.jelgava.lv
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mācību procesa organizēšana Jelgavas Centra pamatskolā no 08.02.2021.
2021.gada 5.februārī valdība pieņēma lēmumu par mācību procesa organizēšanu skolēniem.
Ievērojot 5.02.2021. Ministru kabineta sēdē pieņemtos lēmumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanu, Jelgavas Centra pamatskolā ar 08.02.2021. tiek organizēts mācību process pēc šāda plānojuma:
 • Attālināti mācības turpina 1.-8.klašu skolēni.
 • Klātienē mācības turpina pirmskolas grupa.
 • No 8.februāra individuālas konsultācijas klātienē visos skolas vecumposmos, tiem:
1) kam grūtības mācībās,
2) kam nepieciešams psihoemocionāls atbalsts.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPORTS
19.02.2021
ZIEMAS FESTIVĀLS 2021
IZGLĪTĪBA
15.01.2021
LASI UN VĒRTĒ '20
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATZINĪBA
11.01.2021
ROBERTA MŪKA RADOŠO DARBU KONKURSS "PASKATIES UZ SEVI NO AUGŠAS UN NO APAKŠAS. KO TU TUR REDZI?"
ATZINĪBA
22.12.2020
ATZINĪBAS RAKSTUS PAR TEICAMIEM SASNIEGUMIEM MĀCĪBU DARBĀ SAŅEM MŪSU SKOLAS SKOLĒNI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mācību procesa organizēšana Jelgavas Centra pamatskolā no 25.01.2021.
2021.gada 7.janvārī valdība pieņēma lēmumu par mācību procesa organizēšanu jaunāko klašu skolēniem.
Ievērojot 21.01.2021. Ministru kabineta sēdē pieņemtos lēmumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanu, Jelgavas Centra pamatskolā ar 25.01.2021. tiek organizēts mācību process pēc šāda plānojuma:
1. Ar 25.01.2021. attālināti mācības uzsāk 1.-4.klašu skolēni.
2. Attālināti mācības turpina 5.-8.klašu skolēni.
3. Ar 25.01.2021. klātienē mācības turpina pirmskolas grupa.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SVEICIENS ZIEMASSVĒTKOS!
19.12.2020
JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLAS SKOLĒNI, VECĀKI UN SKOLOTĀJI!
VĒLAM VISIEM SIRDSSILTUS UN ĢIMENISKUS SVĒTKUS!
JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLA.
SADARBĪBA
04.12.2020
JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLAS SKOLĒNI ATBALSTA AKCIJU "DROSMES KASTE"
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Labdien skolēni, skolotāji un vecāki!
Ar pirmdienu, 7.12.2020 skolā atsāk mācības klātienē 4.klases.
IZGLĪTĪBA
30.11.2020
JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLAS ATBALSTA KOMANDAS PIEŅEMŠANAS LAIKI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZGLĪTĪBA
25.11.2020
JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLAS DARBĪBAS VIRZIENI 202./2021.M.G.
IZGLĪTĪBA
24.11.2020
ATTĀLINĀTĀ MĀCĪŠANĀS PROCESA ORGANIZĒŠANA, SĀKOT AR 30.11.2020.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mācīšanās procesa organizēšana Jelgavas Centra pamatskolā sākot ar 30.11.2020
Lai ievērotu 24.11.2020 Ministru kabineta ārkārtas sēdē pieņemtos noteikumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanu, Jelgavas Centra pamatskolā, ar 30.11.2020, tiek organizēts daļēji attālinātais mācību process pēc šada plānojuma:
1. Skolā klātienē mācīsies 1.-3.klašu skolēni, ievērojot valstī noteiktās prasības.
2. Attālināti mācības uzsāk 4.-6.klašu skolēni.
3. Attālināti mācības turpina 7.-8.klašu skolēni

4. Pirmsskolas grupai mācību režīms netiek mainīts.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
19.11.2020
SKOLAS KONCERTS "LATVIJAI 102"
LATVIJAI - 102!
18.11.2020
SVEICAM LATVIJAS VALSTS 102.DZIMŠANAS DIENĀ!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
17.11.2020
LATVIJAI - 102!
KULTŪRA
16.11.2020
LATVIJAS VALSTS SVĒTKI JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
15.11.2020
SAGAIDOT LATVIJAS 102.DZIMŠANAS DIENU
SADARBĪBA
14.11.2020
JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLAS SKOLĒNI PALĪDZĒJA DZĪVNIEKU PATVERSMEI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
13.11.2020
LABO DARBU NEDĒĻA 3.C KLASEI
VESELĪBA
12.11.2020
"VESELĪGS DZĪVESVEIDS" INTERESANTĀ NODARBĪBĀ 2.C KLASEI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
11.11.2020
LĀČPLĒŠA DIENA JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLĀ
KULTŪRA
10.11.2020
MĀRTIŅI JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
09.11.2020
MĀRTIŅDIENAS TIRGUS JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLĀ
KULTŪRA
08.11.2020
ZIEMEĻVALSTU LITERATŪRAS NEDĒĻA 2020
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SADARBĪBA
07.11.2020
PIEDALIES AKCIJA " DROSMES KASTE"
SPORTS
06.11.2020
SPORTO VISA KLASE 7. SEZONA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
13.10.2020
LABO DARBU NEDĒĻA JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLĀ
KULTŪRA
12.10.2020
7.KLASES SKOLĒNU IESVĒTĪBAS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
04.10.2020
3.C KLASE ATZĪMĒ SKOLOTĀJU DIENU
KULTŪRA
03.10.2020
"SKOLOTĀJU DIENA" - JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
01.10.2020
RŪDENS IZSTĀDE JELAGAVAS CENTRA PAMATSKOLĀ
KULTŪRA
28.09.2020
"MIĶELĪTIS BAGĀTS VĪRS!" MIĶEĻDIENA JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPORTS
18.09.2020
OLIMPISKĀS DIENAS RĪTA ROSME
IZGLĪTĪBA
17.09.2020
"SKOLAS SOMA" PIEDĀVĀJA JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLAS SKOLĒNIEM "NAMDARU DARBNICU"
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VECĀKIEM/SKOLĒNIEM/SKOLOTĀJIEM
16.09.2020
KĀRTĪBA KĀDĀ ATKĀRTOTI TIEK SAŅEMTA SKOLĒNU APLIECĪBA (JA TĀ IR NOZAUDĒTA VAI NOZAGTA)
KULTŪRA
15.09.2020
JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLAS SKOLĒNI DEVĀS NOLIKT ZIEDUS PIE ČAKSTES PIEMINEKĻĀ.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
13.09.2020
DZEJAS DIENA 2020
VECĀKIEM/SKOLĒNIEM/SKOLOTĀJIEM
12.09.2020
LEPOJAMIES AR SKOLAS SKOLĒNIEM, KURU PASAKAS IR IEKĻAUTAS GRĀMATĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VECĀKIEM/SKOLĒNIEM/SKOLOTĀJIEM
01.09.2020
JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLAS COVID-19 IEROBEŽOJOŠIE PASAKUMI 1.-8.KLASĒM
VECĀKIEM/SKOLĒNIEM/SKOLOTĀJIEM
31.08.2020
MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA COVID-19 INFEKCIJAS EPIDEMIOLOĢISKĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLA”
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VECĀKIEM/SKOLĒNIEM/SKOLOTĀJIEM
30.08.2020
MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA 2020./2021.M.G.
VECĀKIEM/SKOLĒNIEM/SKOLOTĀJIEM
29.08.2020
SAMAKSAS KĀRTĪBA PAR ĒDINĀŠANU JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
25.08.2020
Informācija skolēniem un vecākiem par Jelgavas Centra pamatskolas Zinību dienas pasākuma norisi 2020. gada 1.septembrī.
 • 1.klases 9.00 Pulcējas pie skolas ieejas
  1.a-36.kab.
  1.b-44.kab.
  1.c-47.kab.
  1.d-23.kab.
 • 2.klases 10.00 Savās klašu telpās
2.a- 25.kab.
2.b-42.kab.
2.c-35.kab.
2.d-27.kab.
 • 3.klases 10.15 Savās klašu telpās
3.a-22.Kab.
3.b-26.kab.
3.c-41.kab.
3.d-38.kab.
 • Sagatavošanas gr. 10.00 Savā grupas telpā 21.kab.
 • 4.klases 10.30 Savās klašu telpās
4.a-24.kab.
4.b-11.a kab.
4.c- 10.kab.
4.d-11.b.kab.
 • 5.klases 10.45 Savās klašu telpās
5.a- 13.kab.
5.b- 18.kab.
5.c- 45.kab.
5.d- 43.kab.
 • 6.klases 10.20 Savās klašu telpās
6.a- 20.kab.
6.b-39.kab.
6.c-32.kab.
6.d-12.kab.
6.e-37.kab.
 • 7.klases 11.00 Pulcējas pie skolas ieejas
7.a- 40.kab.
7.b- 29.kab.
 • 8.klases 8.a-9.30 8.b-10.30 Savās klašu telpās
8.a – 30.kab.
8.b- 9.kab.
 • Vecāki uzturas skolas sporta laukumā norādītajās vietās.
.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VECĀKIEM
19.06.2020
AKTUĀLA INFORMĀCIJA PAR PERSONALIZĒTĀS VIEDKARTES "JELGAVAS PILSĒTAS SKOLĒNA APLIECĪBAS" IZGATAVOŠANU
VECĀKIEM
15.06.2020
JELGAVAS CENTRA PAMATSKOLA TURPINA UZŅEMT SKOLĒNUS NO 1.-8. KLASEI
 
Back to content | Back to main menu