J3SSK

Go to content

Main menu:

VECĀKIEM
25.03.2019
VECĀKU DIENA 2019
SPORTS
05.03.2019
"SPORTO VISA KLASE": SACENSĪBAS STAĻĢENĒ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
04.03.2019
LATVIJAS JAUNO IZPILDĪTĀJU KONKURSS "NĀC SADZIEDĀT".
KULTŪRA
03.03.2019
LATVIJAS ČEMPIONĀTS STANDARTDEJĀS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JAUNIEŠIEM
02.03.2019
STARPBRĪŽOS MOBILOS TELEFONUS NOMAINA KENDAMA
IZGLĪTĪBA
21.02.2019
"MERIDIAN" KONKURSA DALĪBNIEKU APBALVOŠANA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZGLĪTĪBA
15.02.2019
"SKOLAS SOMA" - 1. KLASES
IZKLAIDE
14.02.2019
VALENTĪNDIENA JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZGLĪTĪBA
08.02.2019
100 DIENAS SKOLĀ!
SPORTS
05.02.2019
TAUTAS BUMBAS SACENSĪBAS DOBELĒ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
29.01.2019
RADOŠO DARBU KONKURSS "MANS BĒRNĪBAS STĀSTS"
KULTŪRA
24.01.2019
BARIKĀŽU ATCERIES DIENA JELGAVAS 3. SĀKUMSKOLĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZGLĪTĪBA
21.01.2019
"SKOLAS SOMA" 2A KLASE
IZGLĪTĪBA
19.12.2018
I.SEMESTRI NOSLĒDZOT TIKA APBALVOTI LABĀKIE SKOLĒNI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZKLAIDE
18.12.2018
ZIEMASSVĒTKU KONCERTS
IZKLAIDE
14.12.2018
ZIEMASSVĒTKU PRIEKŠVAKARĀ DEKORĒJĀM SKOLU
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZGLĪTĪBA
12.12.2018
"SKOLAS SOMA" 3C KLASE
KULTŪRA
04.12.2018
ZIEMASSVĒTKU "EŅĢEĻU" EGLĪTE JELGAVĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informācija vecākiem!
Jelgavas 3. sākumskola uzsāks pirmklasnieku reģistrāciju 2019./20. mācību gadam (no 1. marta plkst. 8.00) sekojošās klasēs:
1.A - Peldēšanas klase (sk.Agnese Veidemane)
Skolēni apgūs peldētprasmi sadarbībā ar Jelgavas peldēšanas skolu.
Nodarbības notiek Jelgavā, Raiņa iela 1.


1.B - hokeja un daiļslidošanas klase (sk. Inta Dedela)
Skolēni apgūs hokeja/daiļslidošanas tehnikas pamatus sadarbībā ar Jelgavas Ledus sporta skolu.
Nodarbības notiek Jelgavā, Rīgas iela 11.


1.C - mākslas klase(dejas,vizuālā māksla) (sk. Lita Birģele)
Skolēni varēs padziļināti apgūt vizuālo mākslu un dejas mākslu.


1.D - dabaszinības un datorikas klase.
Skolēni varēs padziļināti apgūt  dabaszinības un datorikas pamatus.
 

 
Papildus Jelgavas 3.sākumskola piedāvā skolēniem apmeklēt dažādus fakultatīvus, kā arī apmeklēt interešu izglītības pulciņus.
Skolā ir pieejama pagarinātās dienas grupa 1.-3. klasei līdz plkst.18.00.
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KULTŪRA
18.11.2018
LATVIJAS SIMTGADEI VELTĪTS SVINĪGS PASĀKUMS
KULTŪRA
16.11.2018
16.11.2018 SKOLĀ SVINĒJĀM LATVIJAS 100.GADI.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPORTS
13.11.2018
LĀČPLĒŠA DIENAS SACENSĪBAS JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
DROŠĪBA
14.11.2018
ZRKAC PASĀKUMS "DROŠAS INTERNETA LIETOŠANAS PRASMES"
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZKLAIDE
30.10.2018
1.C KLASE JAUTRI ATZĪMĒJA HELOVĪNUS
IZGLĪTĪBA
28.10.2018
MATEMĀTIKAS STAFETES AR SKOLOTĀJU DZINTRU ZINGULI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SADARBĪBA
25.10.2018
LABO DARBU NEDĒĻA JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
VESELĪBA
20.10.2018
SIMTSGADES PUTRA - JELGAVAS 3. SĀKUMSKOLAS KLASES PIEDALĪJĀS PUTRAS NEDĒĻĀ.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SADARBĪBA
15.10.2018
KARJERAS NEDĒĻA JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
VESELĪBA
18.10.2018
RUDENS - DĀRZEŅU UN AUGĻU LAIKS!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPORTS
13.10.2018
 
2018.GADA OLIMPISKĀS STAFETES PELDĒŠANĀ
KULTŪRA
12.10.2018
"LATVIJAS SKOLAS SOMA"-VISSKAISTĀKAIS CĒĻŠ-MŪSU LATVIJAI 100
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZGLĪTĪBA
06.10.2018
SKOLTĀJU DIENA JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
IZGLĪTĪBA
04.10.2018
ZĪMĒŠANAS STUDIJAS SASNIEGUMI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZKLAIDE
02.10.2018
MIĶELTIRGUS JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
PASĀKUMI
25.09.2018
SKOLTĀJU MEISTERKLASES PASĀKUMS LLU
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKTI
01.10.2018
OLIMPISKĀ DIENA JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLA
PASĀKUMI
29.09.2018
DĀRZEŅU IZSTĀDE JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKTI
04.09.2018
JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ CIEMOJAS PEPIJA UN BURTU MEITIŅA
PROJEKTI
20.09.2018
“ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI"
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VESELĪBA
27.09.2018
PROGRAMMA PAR MUTES UN ZOBU VESELĪBU
SKOLĒNIEM
26.09.2018
SKOLĀ VIESOJĀS RUDENS DĀMA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ELEKTRONISKĀ SKOLĒNU APLIECĪBA
Informācija par karšu izmaksām:
 • Ja skolēns vēlas Norvik bankas skolēna apliecību (Mastercard), fotografēšanās jāveic Norvik filiālē (Katoļu ielā 18  “VIVO centrs”).

Jauna E-karte vai skolas maiņa:
 1. Skolnieks tiek nofotografēts skolā;
 2. Skolas darbinieks 3 darba dienu laikā informāciju par skolnieku un fotogrāfiju nosūta Jelgavas Izglītības pārvaldei;
 3. Jelgavas Izglītības pārvalde nosūta informāciju bankai par skolnieku ar jauno fotogrāfiju;
 4. Vecāks, ierodas bankā, ne ātrāk kā pēc 4 darba dienām, skaitot no pieteikuma uzrakstīšanas skolā, ar savu un skolnieka dokumentu (vecāka pase vai ID apliecība; bērna dzimšanas apliecība un ja ir pase vai ID apliecība), un aizpilda pieteikumu par kartes izgatavošanu skolniekam. Skolniekam pašam obligāti uz banku nav jānāk, jo viņu pārstāv vecāki vai aizbildņi.
 5. Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;
 6. Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.
E-kartei beidzies/beigsies derīguma termiņš:
 1. Skolnieks tiek nofotografēts skolā;
 2. Skolas darbinieks 3 darba dienu laikā informāciju par skolnieku un fotogrāfiju nosūta Jelgavas Izglītības pārvaldei;
 3. Jelgavas Izglītības pārvalde nosūta informāciju bankai par skolnieku ar jauno fotogrāfiju;
 4. Vecāks, ierodas bankā, ne ātrāk kā pēc 4 darba dienām, skaitot no pieteikuma uzrakstīšanas skolā, ar savu un skolnieka dokumentu (vecāka pase vai ID apliecība; bērna dzimšanas apliecība un ja ir pase vai ID apliecība), aizpilda pieteikumu par kartes izgatavošanu skolniekam;
 5. Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;
 6. Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.
Pazaudēta/bojāta E-karte:
 1. Vecāks ierodas bankā ar savu dokumentu (pase vai ID apliecība), aizpilda pieteikumu par kartes aizvietošanu skolniekam;
 2. Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;
 3. Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKTI
10.09.2018
DZĪVA MŪZIKA SKOLĀ
TRADĪCIJA
14.09.2018
JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLAS SKOLĒNI DODAS PIE J.ČAKSTES PIEMINEKĻA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKTI
10.09.2018
"DZEJA-VALODAS PUTNI"
DROŠĪBA
10.09.2018
JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLAS EVAKUĀCIJAS MĒĢINĀJUMS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EKSKURSIJA
06.09.2018
 
6.KLASES 6.SEPTEMBRĪ PIEDALĪJĀS MEŽA EKSPEDĪCIJĀ OLAINES PAGASTĀ.
SKOLĒNIEM
08.09.2018
RUDENS ZIEDU IZSTĀDE JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKTI
02.09.2018
VASARAS ATVĒRTĀ SKOLĀ PIEDALĪJĀS 75 SKOLĒNI, KURI DARBOJĀS 3 GRUPĀS - VIZUĀLĀS MĀKSLAS, SPORTA UN 1.-3.KLAŠU GRUPA.
SKOLĒNIEM BIJA IESPĒJA 3 NEDĒLAS SATURĪGI, AKTĪVI PAVADĪT BRĪVO LAIKU.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IZGLĪTĪBA
03.09.2018
ZINĪBU DIENA JELGAVAS 3.SĀKUMSKOLĀ
KULTŪRA
05.09.2018
 
5.SEPTEMBRĪ SKOLAS DIREKTORS JURIS SKRUPSKIS  SAŅĒMA   GODA RAKSTU PAR
 
Back to content | Back to main menu